avocats associés

Patrick Masureel

Email: patrick.masureel@dayez.be

  • droit des personnes et de la famille
  • droit des étrangers
  • droit du bail et la responsabilité civile

Patrick Masureel


Geboren te Roeselare in 1972

Latijns-Griekse humaniora aan de abdijschool van Zevenkerken, Brugge

Kandidaat in de rechten, FUNDP Namur (1992)

Licentiaat in de rechten, KU Leuven (1995) met onderscheiding

Erasmusjaar aan de Humboldt-Universität zu Berlin, D (1993-1994)>

Master of Laws (LL.M.) in Welfare Law, The University of Leicester, UK (1996) met onderscheiding

Advocaat aan de balie te Brussel (Nederlandse orde van advocaten) sedert 1996

Extern medewerker cassatiepraktijk bij advocatenkantoor Stibbe te Brussel van 1999 tot 2001

Advocaat-vennoot in het kantoor Demez te Schaarbeek van 2001 tot 2010

Lid van het College van voorlopige bewindvoerders van de Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel

Zijn praktijk omvat vooral personen- en familierecht, vreemdelingenrecht, huurrecht en burgerlijke aansprakelijkheid.


Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits


Houder van het certificaat van kennis van de Franse taal afgeleverd door de FOD Justitie

Voorzitter van de raad van bestuur van de VZW Wijkmaatschappelijk werk 1030 te Schaarbeek
Né à Roulers en 1972

Humanités gréco-latines à l’école abbatiale de Zevenkerken, Bruges

Candidat en droit, FUNDP Namur (1992)

Licencié en droit, KU Leuven (1995) avec distinction

Année Erasmus à la Humboldt-Universität zu Berlin, D (1993-1994)

Master of Laws (LL.M.) in Welfare Law, The University of Leicester, UK (1996) avec distinction

Avocat au barreau de Bruxelles (ordre néerlandais des avocats) depuis 1996

Collaborateur externe pour le département cassation du cabinet d’avocats Stibbe à Bruxelles de 1999 à 2001

Avocat-associé au sein du cabinet Demez à Schaerbeek de 2001 à 2010

Membre du Collège des administrateurs provisoires de l’ordre néerlandais des avocats au barreau de Bruxelles

Il pratique surtout le droit des personnes et de la famille, le droit des étrangers, le droit du bail et la responsabilité civile


Langues: néerlandais, français, anglais, allemand


Titulaire du certificat de connaissance de la langue française délivré par le SPF Justice

Président du conseil d’administration de l’ASBL Services sociaux des Quartiers 1030 à Schaerbeek